„…Według obowiązujących regulacji, uzyskana dotacja jest rozliczana na podstawie liczby uczniów zapisanych do przedszkola. Przedszkole niepubliczne, które spełniało warunki do otrzymania dotacji w chwili składania wniosku do organu dotującego, czyli do dnia 30 września roku poprzedzającego, pomimo zaistnienia przeszkody, jaką jest czasowe jego zamknięcie, nadal je spełnia….”

Czy niepubliczne przedszkola mogą obawiać się wstrzymania otrzymywania dotacji od organów samorządu – przeczytaj opinię prawną dotyczącą dotacji gminnej, należnej w okresie pandemii  COVID-19.

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry