28 listopada 2018r. zostały ogłoszone warunki konkursu Maluch+2019 – corocznego programu na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Na edycję 2019 przeznaczono 450 mln zł, podobnie jak w roku poprzednim.

Termin składania ofert dla wszystkich modułów – 28 grudnia 2018 r.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.gov.pl/rodzina w terminie do 28 lutego 2019 r.

Nasza firma pomaga w sporządzaniu ofert i rozliczaniu projektów. W poprzedniej edycji wszystkie złożone wnioski, przygotowane z naszym udziałem, zostały zakwalifikowane do dofinansowania. Sprawdź nasz cennik.

Środki finansowe będą rozdysponowane na 4 moduły, które obejmują dofinansowanie tworzenia i funkcjonowania żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

 • Moduł 1 – dla gmin – utworzenie w roku 2019 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienie ich funkcjonowania.
  • moduł 1a – dofinansowanie w kwocie nie wyższej niż 30 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym i 5 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce u dziennego opiekuna.
   Dla gmin, gdzie nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie i wnioskowana wysokość dotacji nie przekracza 3 mln zł.
  • moduł 1b – dofinansowanie w wkwocie nie wyższej niż 22 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym i 5 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce u dziennego opiekuna.
   Dla gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej:

   • funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 5 mln zł lub
   • nie funkcjonowały żłobki lubkluby dziecięce, ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lub wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie przekracza 3 mln zł.
 • Moduł 2 – dla gmin – zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy z udziałem programu „MALUCH”.
 • Moduł 3 – dla podmiotów innych niż jst – utworzenie w 2019 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienie ich funkcjonowania, a także samo utworzenie miejsc.
  Dofinansowanie w kwocie nie wyższej niż 10 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym i 5 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce u dziennego opiekuna.
 • Moduł 4 – dla podmiotów innych niż jst – zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

W przypadku wydatków na funkcjonowanie miejsc, kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu. W modułach 1, 2 oraz 4 przewiduje się wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. Kwota dotacji na funkcjonowanie miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki w przeliczeniu na 1 dziecko bedzie wyższa niż dla pozostałych miejsc.

Dofinansowanie musi być wykorzystane do dnia 31 grudnia 2019 r. Dofinansowanie wynosi nie więcej niż 80% wartości kosztów realizacji zadania polegającego na tworzeniu nowych miejsc opieki.

W terminie 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia konkursu na stronach internetowych urzędów wojewódzkich zostaną ogłoszone wzory dokumentów do złożenia w poszczególnych modułach.

Szczegółowe informacje

Regulamin konkursu

Aby skorzystać z naszej pomocy przy sporządzeniu dokumentów konkursowych napisz maila ze zleceniem zadania i krótkim opisem swojej sytuacji na adresy:

 • m.ebert@zegarsloneczny.pl
 • k.czublun@zegarsloneczny.pl

Zapraszamy do współpracy.

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry