450 mln zł zostanie przeznaczonych na kolejną edycję programu Maluch+. Osoby spoza sektora publicznego będą mogły skorzystać z:

 • modułu 3 – na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz zepewnienie ich funkcjonowania. Możliwe dofinansowanie  – nie więcej niż 10 tys. zł na 1 nowe miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym i nie więcej niż 5 tys. zł na 1 nowe miejsce u dziennego opiekuna;
 • modułu 4 na zapewnienie funkcjonowania miejsc w instytucjach opieki.

Priorytetem programu jest dofinansowanie publicznych miejsc opieki nad dziećmi. Dla gmin przewidziane są dotacje dużo wyższe, w ramach:

 • modułu 1 – na tworzenie nowych miejsc opieki przez jednostki samorządu terytorialnego i zapewnienie ich funkcjonowania:
  • moduł 1a – na terenie tych gmin, gdzie nie funkcjonują żadne żłobki lub kluby dziecięce utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego – nie więcej niż 33 tys. zł na 1 nowe miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym i nie więcej niż 5 tys. zł na 1 nowe miejsce u dziennego opiekuna;
  • moduł 1b – na terenie tych gmin, gdzie funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce oraz wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 5 mln zł – nie więcej niż 30 tys. zł na 1 nowe miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym i nie więcej niż 5 tys. zł na 1 nowe miejsce u dziennego opiekuna;
 • modułu 2 – zapewnienie funkcjonowania miejsc w instytucjach opieki utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego przy udziale środków z poprzednich edycji programu „Maluch+”.

TERMINY NABORU:

 • rozpoczęcie 7 września 2020 roku
 • zakończenie modułu 1 – 16 października br.
 • zakończenie modułów 2,3,4 – 6 listopada br.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW:

 • dla modułu 1 – 27 listopada br.
 • dla modułów 2, 3, 4 – 15  stycznia 2021 roku.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

OFERUJEMY POMOC PRZY SPORZĄDZENIU OFERTY

ORAZ SZEROKIE WSPARCIE W CAŁYM PROCESIE TWORZENIA I PROWADZENIA PLACÓWEK:

 • pomagamy stworzyć koncepcję i program placówki
 • przygotowujemy projekty architektury i wnętrz
 • proponujemy szkolenia dla właścicieli i kadry
 • doradzamy jak urządzić i wyposażyć lokal
 • opracowujemy dokumentację
 • pomagamy uzyskać i rozliczyć dotację z programu Maluch, funduszy unijnych i budżetów gmin
 • tworzymy biznesplany, analizy rynku, pomagamy podjąć decyzje biznesowe
 • doradzamy jak znależć właściwy lokal

ZOBACZ CENNIK 

ZADZWOŃ:  665 375 595; 509 097 316

NAPISZ: m.ebert@zegarsloneczny.pl; k.czublun@zegarsloneczny.pl; info@przedszkolezlobek.pl

 

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry