15 stycznia 2021 zostały ogłoszone wyniki konkursu „Maluch+” 2021.

Wszystkie podmioty zakwalifikowane przez wojewodów otrzymały dofinansowanie:

  • na tworzenie nowych miejsc opieki w wysokości wnioskowanego zapotrzebowania,
  • na funkcjonowanie miejsc opieki w wysokości 80 zł miesięcznie na 1 miejsce (zajęte).

Łącznie otrzymało dofinansowanie  595 ofert w ramach modułu 3 oraz 2509 ofert w ramach modułu 4.

UWAGA.

W terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników przez Ministra, czyli od 15 stycznia br., należy dostarczyć do właściwego urzędu wojewódzkiego oświadczenie o przyjęciu dotacji lub środków Funduszu Pracy.

Pamiętajmy, że wojewodowie mogą żądać dostarczenia dodatkowych dokumentów (jak. np. program inwestycji w woj. mazowieckim).

Nasza firma służy kompleksową pomocą na każdym etapie tworzenia miejsc opieki na dziećmi do 3 lat (koncepcja organizacji żłobka, kalkulacja kosztów, projekt architektoniczny…), również w prawidłowym rozliczeniu dofinansowania.

Fachowa pomoc zapewnia prawidłową realizację projektu od samego początku.

Koszt rozliczania projektu i przygotowania końcowego sprawozdania z realizacji zadania wynosi 2%-6% wysokości rozliczanej dotacji + 23% VAT.

Zachęcamy do kontaktu : )

 Monika Ebert – tel. 509 097 316, m.ebert@zegarsloneczny.pl
 Katarzyna Czublun – tel. 665 375 595, k.czublun@zegarsloneczny.pl
 biuro – tel./fax. 22 756 59 16, info@przedszkolezlobek.pl

Ogłoszenie MRPiPS w sprawie wyników konkursu.

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry