Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do końca lutego br. wydłużył termin ogłoszenia wyników konkursu Maluch+2020

Pamiętajmy, że w terminie 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników beneficjent zobowiązany jest dostarczyć do właściwego urzędu wojewódzkiego oświadczenie o przyjęciu dofinansowania ( zał. nr 4-5 do Programu) w formie papierowej lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

UWAGA – Za datę złożenia oświadczenia uznaje się datę jego wpływu do urzędu.

Służymy wsparciem na każdym etapie realizacji programu Maluch+ i jesteśmy gotowi pomóc w prawidłowym rozliczeniu dofinansowania. Dysponujemy wieloletnim doświadczeniem w tej dziedzinie.  Zobacz cennik. 

 

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry