2 października 2019r. zostały ogłoszone warunki konkursu Maluch+2020 – corocznego programu na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Na edycję 2020 przeznaczono 400 mln zł. W terminie 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia konkursu na stronach internetowych urzędów wojewódzkich zostaną ogłoszone wzory dokumentów do złożenia w poszczególnych modułach.

Nasza firma pomaga w sporządzaniu ofert i rozliczaniu projektów. W poprzedniej edycji wszystkie złożone wnioski, przygotowane z naszym udziałem, zostały zakwalifikowane do dofinansowania. Sprawdź nasz cennik.

UWAGA – w edycji Maluch+ 2020 nie ma pieniędzy na funkcjonowanie prywatnych miejsc opieki. Podmioty inne niż jednostki samorządowe (JST: gminy i in.) mogą uzyskać dofinansowanie wyłacznie na tworzenie nowych miejsc w żłobkach, klubach i u dziennego opiekuna. Nie ma modułu 4 na funkcjonowanie.

Termin składania ofert dla wszystkich modułów – 13 listopada 2019 r.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w terminie do 29 stycznia 2020 r.

Środki finansowe będą rozdysponowane na 3 moduły.

 • Moduł 1 – dla gmindofinansowanie utworzenia i funkcjonowania w roku 2020 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
  • moduł 1a
   Wysokość dofinansowania: nie wyższa niż 33 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym i 5 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce u dziennego opiekuna.
   Dla gmin, gdzie nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie i wnioskowana wysokość dotacji nie przekracza 3 mln zł.
  • moduł 1b
   Wysokość dofinansowania: nie wyższa niż 25 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym i 5 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce u dziennego opiekuna.
   Dla gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej:

   • funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 5 mln zł lub
   • nie funkcjonowały żłobki lubkluby dziecięce, ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lub wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie przekracza 3 mln zł.
 • Moduł 2 – dla gminzapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy z udziałem programu „MALUCH”.
 • Moduł 3 – dla podmiotów innych niż jst – utworzenie w 2020r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
  Dofinansowanie w kwocie nie wyższej niż 10 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym i 5 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce u dziennego opiekuna.

W przypadku wydatków na funkcjonowanie miejsc („gminnych”), kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

Dofinansowanie musi być wykorzystane do dnia 31 grudnia 2020 r. Dofinansowanie wynosi nie więcej niż 80% wartości kosztów realizacji zadania polegającego na tworzeniu nowych miejsc opieki.

Podmioty, które otrzymają dofinansowanie do tworzenia miejsc opieki dla dzieci do lat 3 z edycji 2020 (moduł 1 i 3), są zobowiązane do utrzymania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres 5 lat, tj. do 31 grudnia 2025 r.

Szczegółowe informacje

Regulamin konkursu

Aby skorzystać z naszej pomocy przy sporządzeniu dokumentów konkursowych napisz maila ze zleceniem zadania i krótkim opisem swojej sytuacji na adresy:

 • m.ebert@zegarsloneczny.pl
 • k.czublun@zegarsloneczny.pl

Zapraszamy do współpracy.

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry