Od 1 stycznia 2018 roku zaczną obowiązywać zmiany do ustawy żłobkowej. Zmian jest bardzo dużo. Stanowią część szerszego dokumentu – ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin – podpisanego przez prezydenta Dudę 24 lipca 2017 r.

Klub dziecięcy od żłobka będzie różnił się przede wszystkim … liczbą dzieci – maksymalnie 30 dzieci (w wieku powyżej roku – bez zmian).

Utworzenie klubu dziecięcego ma być prostrze (dla samorządów) z uwagi na brak konieczności uzyskania decyzji sanepidu. Kontroli spełniania warunków sanitarnych dokonywać będzie wójt, burmistrz lub prezydent miasta (tak jak w przypadku dziennego opiekuna).

W żłobku, podobnie jak w klubie dziecięcym, ma być co najmniej jedno pomieszczenie przeznaczone na pobyt dzieci, ma być również zapewnione miejsce do odpoczynku dzieci (może być w tym pomieszczeniu). Pomieszczenie przeznaczone na zbiorowy pobyt dzieci musi mieć powierzchnię co najmniej 16 m2, na każde kolejne dziecko powierzchnia pomieszczenia musi zwiększać się o co najmniej 2,5 m2. Przy kilku pomieszczeniach przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci przy każdym kolejnym dziecku zwiększyć powinna się powierzchnia jednego z tych pomieszczeń.

Ulega rozszerzeniu lista podmiotów mogących zatrudnić dziennego opiekuna o powiaty, województwa, instytucje państwowe, jak również osoby fizyczne w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – możliwe będzie również założenie takiej działalności przez dziennego opiekuna i świadczenie przez niego opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach tej działalności.

 

Wszystkie zmiany znajdzesz w projekcie ustawy – zmiany ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 znajdują się na str. 20-40

Pobierz skrócony opis i uzasadnienie zmian – str. 16-35

czytaj również

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry