27 lutego 2019 r. MRPiPS ogłosiło listę podmiotów, którym zostało przyznane dofinansowanie na kwotę w sumie 385 859 881,94 zł. Beneficjent, którego oferta została umieszczona na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania, zobowiązany jest – w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników przez Ministra – dostarczyć do właściwego urzędu wojewódzkiego oświadczenie o przyjęciu dotacji lub środków Funduszu Pracy.

MODUŁ 1 (dla jednostek samorządu terytorialnego): wysokość dofinansowania na tworzenia miejsc opieki  odpowiada wysokości wnioskowanych kwot. Wysokość dofinansowania na funkcjonowanie miejsc wynosi:

  • w module 1a – 150 zł miesięcznie na dziecko,
  • w module 1b – 100 zł miesięcznie na dziecko,
  • w przypadku miejsca dla dziecka niepełnosprawnego lub wymagającego szczególnej opieki – 500 zł miesięcznie na dziecko w module 1a i 1b,

MODUŁ 2 (dla jednostek samorządu terytorialnego): Wysokość dofinansowania na funkcjonowanie miejsc wynosi: 150 zł miesięcznie na dziecko, a w przypadku miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki – 500 zł.

MODUŁ 3 (dla podmiotów innych niż JST): Wysokość dofinansowania do tworzenia miejsc opieki zależy od liczby uzyskanych punktów (od 0 do 1, max. 3) w następujących obszarach:

  • liczba miejsc opieki w gminie w stosunku do liczby dzieci w wieku 1-2 lata
  • liczba instytucji opieki
  • stopa bezrobocia

Beneficjenci z liczbą punktów powyżej 1,760 otrzymali dofinansowanie przeznaczone na tworzenie miejsc opieki w wysokości wnioskowanego zapotrzebowania, pozostali beneficjenci w wysokości 20% wnioskowanego zapotrzebowania.

Wysokość dofinansowania w zakresie funkcjonowania nowych miejsc opieki wynosi 100 zł miesięcznie na dziecko.

LISTA BENEFICJENTÓW – MODUŁ 3 

MODUŁ 4 (dla podmiotów innych niż JST): Wysokość dofinansowania na funkcjonowanie miejsc wynosi: 100 zł miesięcznie na dziecko, a w przypadku miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki – 500 zł.

LISTA BENEFICJENTÓW – MODUŁ 4

 

Nasza firma pomaga w rozliczaniu dotacji z programu Maluch. Sprawdź cenę.  

 

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry