Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zakupie zabawek i pomocy dydaktycznych oraz pomocy do prowadzenia zajęć rytmiczno-muzycznych i logopedycznych do żłobka Mały Łobuz wraz z dostawą do siedziby Żłobka Mały Łobuz w Krakowie, adres: ul. Cystersów 20/1+2, 31-553 Kraków. Zakup realizowany w ramach projektu pn. „Żłobek Mały Łobuz” RPMP.08.05.00-12-0045/19 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS. Projekt realizowany jest w formule partnerstwa. Liderem projektu jest Michał Solecki Lovely Kids Group.

Pełna treść zapytania

Szczegółowy opis zamówienia

Formularz oferty

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry