REKOMENDUJEMY

logo 3

Standardy opieki i edukacji dzieci do lat 3

Standardy jakości opieki i edukacji dzieci do lat 3 powstały w ramach programu „Jakość od początku”, realizowanego od września 2018 r. przez Fundację Rozwoju Dzieci i zespół ekspertów.
Program „Jakość od początku. Standardy opieki i edukacji dzieci do lat 3” jest odpowiedzią na problemy związane z usługami opiekuńczo-edukacyjnymi dla najmłodszych dzieci, takie jak:

  • niskie zaufanie rodziców do opieki pozarodzinnej;
  • brak wiedzy pracodawców i urzędów jak nadzorować jakość nowych usług dla małych dzieci;
  • niska świadomość rodziców oraz władz, że pobyt w dobrych placówkach zwiększa szanse edukacyjne dzieci, zwłaszcza ze środowisk zagrożonych wykluczeniem.

Obecnie obowiązujące standardy jakości placówek opieki dla małych dzieci, wynikające z Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, obejmują kwestie techniczne i formalne (kwalifikacje personelu, normy sanitarne, budowlane, żywieniowe). Nie uwzględniają obszarów kluczowych dla wszechstronnego rozwoju dziecka, takich jak:

  • relacje dziecka z opiekunem,
  • sposoby/metody wspierania rozwoju,
  • propozycja edukacyjna,
  • relacje z rodzicami.

A to właśnie te sprawy decydują, czy dziecko będzie w żłobku szczęśliwe i czy rodzice będą mieli pewność, że ich dziecko jest w dobrych rękach.

Opracowanie Fundacji Komeńskiego jest jedynym fachowym opracowaniem na ten temat.

Wejdź na www.najmlodsi.org.pl

 

 

REKOMENDUJEMY

do gry