ZAPYTANIE OFERTOWE_KRAKÓW_2

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zakupie zabawek i pomocy dydaktycznych oraz pomocy do prowadzenia zajęć rytmiczno-muzycznych i logopedycznych do żłobka Mały Łobuz wraz z dostawą do siedziby Żłobka Mały Łobuz w Krakowie, adres: ul. Cystersów 20/1+2, 31-553 Kraków. Zakup realizowany w ramach projektu pn. „Żłobek Mały Łobuz” RPMP.08.05.00-12-0045/19 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS. Projekt realizowany jest w formule partnerstwa. Liderem projektu jest Michał Solecki Lovely Kids Group.

Pełna treść zapytania

Szczegółowy opis zamówienia

Formularz oferty

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE_KRAKÓW_1

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zakupie mebli do żłobka Mały Łobuz wraz z dostawą do siedziby Żłobka Mały Łobuz w Krakowie, adres: ul. Cystersów20/1+2, 31-553 Kraków. Zakup realizowany w ramach projektu pn. „Żłobek Mały Łobuz” RPMP.08.05.00-12-0045/19 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS. Projekt realizowany jest w formule partnerstwa. Liderem projektu jest Michał Solecki Lovely Kids Group.

Pełna treść zapytania

Szczegółowy opis zamówienia

Formularz oferty

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE_DĄBROWA GÓRNICZA_1

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca dostawie mebli i wyposażenia żłobka wraz z dostawą do siedziby Żłobka SŁONECZNIK w Dąbrowie Górniczej, adres: ul. Chemiczna 4, 42-520 Dąbrowa Górnicza w ramach projektu pn. „Żłobek SŁONECZNIK w Dąbrowie Górniczej dla 15 dzieci” nr umowy WND-RPSL.08.01.03-24-07C7/17 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS. Projekt realizowany jest w formule partnerstwa. Liderem projektu jest GOLDEN PARTNER Michał Syga.

Pełna treść zapytania.

DG_zał 2_formularz oferty_meble_DąbrowaGórnicza

DG_zał 1_opis_meble_DąbrowaGórnicza

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE_GARWOLIN_2

W związku z realizacją projektu RPMA.08.03.01-14-9470/17, pn. 30 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Garwolinie realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na zakup mebli z dostawą do Klubu Dziecięcego Zegar Słoneczny. Lokalizacja Klubu: Garwolin, ul. Mickiewicza 10 lok 3LU.

Pełna treść zapytania

Zał. nr 1 – wykaz mebli

zał. nr 2 – formularz ofertowy

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE_GARWOLIN_1

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wycenę i przesłanie oferty cenowej na wykonanie prac dostosowawczych w lokalu usługowym w Garwolinie przeznaczonym na żłobek. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na adres: k.czublun@zegarsloneczny.pl, w odpowiedzi prześłemy plany lokalu. Termin wykonania prac: 18.06-31.07.2018. Termin składania ofert: 11.06.2018. ZAPYTANIE OFERTOWE – pełna treść do pobrania.

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry