Nowe zasady programu MALUCH+ mają obowiązywać do roku 2029. Program będzie skierowany w pierwszej kolejności do gmin. Każdej gminie w Polsce zostały przydzielone środki na tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki według algorytmu, w którym uwzględniona została sytuacja gmin (m.in. odsetek dzieci nieobjętych opieką żłobkową oraz dochód gminy per capita według danych na koniec 2021 r.). W przypadku, gdy gminy nie zawnioskują o przeznaczone dla nich algorytmem środki, niewykorzystane pieniądze będą mogły zostać rozdysponowane wśród innych podmiotów, m.in.  osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, przy czym zachowana będzie zawsze zasada pierwszeństwa dla gminy.

Finansowanie programu Maluch+ w kolejnych latach ma być oparte o środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) oraz z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 – a także środki budżetu państwa. Budżet programu wynosi 5,5 mld zł, co pozwoli na dofinansowanie tworzenia i funkcjonowania 102 tys. miejsc opieki.

Gmina na utworzenie jednego miejsca opieki w żłobku i klubie dziecięcym otrzyma ok. 35,9 tys. zł z KPO. Środki będą mogły być przeznaczone m.in. na: zakup nieruchomości, budowę budynku, przebudowę, rozbudowę, remont, zakup wyposażenia. Ze środków FERS gmina otrzyma ok. 12,4 tys. zł na utworzenie jednego miejsca w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Środki będą mogły być przeznaczone m.in. na dostosowanie budynków lub pomieszczeń do potrzeb dzieci, zakup i montaż wyposażenia oraz pomocy do prowadzenia zajęć. Na utworzenie jednego miejsca nie będzie można przeznaczyć zarówno środków KPO i FERS.

Gmina otrzyma także środki na dofinansowanie przez 36 miesięcy funkcjonowania utworzonych, w ramach nowego Malucha, miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Miesięczna kwota dofinansowania będzie wynosić do ok. 837 zł na jedno miejsce. 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło konsultacje społeczne nowej odsłony programu – „MALUCH+” 2022-2029, ale tylko w zakresie algorytmu podziału środków dla gmin. Uwagi można zgłaszać, poprzez formularz konsultacyjny.

Termin ogłoszenia programu „MALUCH+” 2022-2029 jest uzależniony od dostępności środków z KPO i FERS.

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry