7.1 Edukacja przedszkolna,  nabór 29.02-05.04.2024

Kwalifikowalne do dofinansowania będą działania związane z:
• tworzeniem nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE), w istniejących oraz nowych ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP),

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry