szkolenie z zakładania złobków i pzredszkoli

15 marca 2017 roku zapraszamy do Warszawy na szkolenie:
Jak założyć przedszkole i żłobek z funduszy unijnych

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą założyć przedszkole, punkt przedszkolny, żłobek, klub dziecięcy, utworzyć grupę żłobkową w przedszkolu, zatrudnić dziennego opiekuna lub poszerzyć dotychczasową ofertę. Wyjaśniamy jak zrealizować te cele korzystając z funduszy unijnych, resortowego programu MALUCH i innych źródeł finansowania. Zapraszamy osoby fizyczne, firmy, deweloperów, pracodawców, samorządy, organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne i inne osoby prawne.

 

PROGRAM:

  • proces tworzenia placówki od pomysłu do realizacji krok po kroku,
  • warunki techniczne: powierzchnia, wymogi sanitarne, bezpieczeństwo pożarowe itp.
  • wyposażenie, plac zabaw,
  • organizacja wewnętrzna, personel, dokumentacja
  • program rozwoju placówki,
  • podstawy prawne,
  • zasady przyznawania i możliwości wydatkowania dotacji gminnych,
  • możliwości pozyskania dofinansowania ze środków unijnych w latach 2014-2020 dla województw, które interesują uczestników
  • dofinansowanie żłobków i klubów z rządowego programu MALUCH.

 

Koszt szkolenia to 320 zł netto (393,60 zł brutto). W cenę wliczone są materiały szkoleniowe i przekąska (herbata, kawa, ciasteczka, woda). Po szkoleniu oraz w miarę możliwości w przerwie istnieje możliwość indywidualnych konsultacji.

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w godzinach od 10 do 15.30. Dokładny adres: ul. Sienna 73, 00-833 Sienna Training Centre

Pobierz kartę zapisukarta_zapisu_Jak założyć przedszkole i złobek z funduszy unijnych, wypełnij i  prześlij na adres: info@przedszkolezlobek.pl,

Pytania: info@przedszkolezlobek.pl, 22 756 59 16, GSM  509 097 316.

Organizatorem szkoleń jest firma Zegar Słoneczny Sp. z o.o., prowadząca doradztwo dotyczące zakładania i prowadzenia placówek wczesnej edukacji i opieki oraz niniejszy serwis przedszkolezlobek.pl.

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry