20 000 000 zł już dostępne w ramach konkursu „MALUCH 2013 – edycja 2”. Konkurs ogłoszony!  Dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu państwa otrzymają działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie – polegające na:

  • zapewnieniu funkcjonowania nowych miejsc opieki w żłobku lub w klubie dziecięcym, utworzonych w 2013 r.,
  • organizacji w 2013 r. nowych miejsc opieki u dziennych opiekunów oraz zapewnieniu ich funkcjonowania.

O dotacje mogą ubiegać się:

  • osoby fizyczne,  osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – na miejsca opieki w żłobkach i klubach dziecięcych, wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r;
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – organizujące pracę i zatrudniające dziennego opiekuna w 2013 r., wpisanego do wykazu dziennych opiekunów do dnia 31 grudnia 2013 r.

Więcej informacji

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry