Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, że  Komisja Oceny Projektów przedłuża prace dla  działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” , Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”.

 

Jednocześnie informujemy, że termin przewidziany na wysłanie do Projektodawców pism informujących o wynikach oceny zostaje przesunięty z dnia 21 września 2012 r. na 8 października 2012 r.

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry