W II połowie lutego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosi konkurs na dofinansowanie kosztów związanych z zakładaniem i prowadzeniem żłobków, klubów dziecięcych oraz organizacji miejsc opieki u dziennych opiekunów oraz zapewnienie ich funkcjonowania.

Wsparcie będzie skierowane do placówek publicznych jak i niepublicznych.

Oferty będzie można składać w czasie trwania konkursu, czyli przez ok. 1 – 1,5 miesiąca od ogłoszenia dokumentacji konkursowej.

Zapraszamy na szkolenie z MALUCHA i zakładania żłobków w czwartek 27 lutego 2014r.

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry