Przygotowujemy wnioski dla podmiotów publicznych i niepublicznych o dofinansowanie istniejących i planowanych żłobków i klubów dziecięcych w ramach konkursu „MALUCH – edycja 2014”.

 

Termin składania ofert:

moduł 1 – do dnia 2 kwietnia 2014 r.

moduł 2 – do dnia 19 marca 2014 r.

moduł 3 – do dnia 2 kwietnia 2014 r.

 

Koszt usługi (dla podmiotu niepublicznego) 1000 zł + VAT (23%)

Oferujemy także obsługę projektu w zakresie dostarczenia do Wojewody niezbędnych uzupełnień i wyjaśnień dotyczących realizowanego zadania (na etapie oceny wniosku).

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry