Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało listę 108 gmin, które otrzymały wsparcie z modułu 2 na funkcjonowanie 99 żłobków, 9 klubów i 2 dziennych opiekunów. W sumie w ramach modułu 2 zostanie dofinansowane funkcjonowanie 5.481 miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi do do lat 3.

W Urzędach Wojewódzkich trwają ostatnie prace nad poprawianiem i uzupełnianiem złożonych ofert w ramach modułu 3. Zgodnie z dokumentacją konkursową do 5 maja zakwalifikowane oferty zostaną zgłoszone do Dyrektora Departamentu Polityki Rodzinnej MPiPS. Również do 5 maja Urzędy Wojewódzkie zamieszczą na swoich stronach internetowych wykaz ofert odrzuconych oraz wzory umów, jakie będą podpisywane z beneficjentami.

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry