Tylko do 3 lipca można składać oferty w edycji specjalnej programu MALUCH PLUS 2017 „Za życiem”,  na którą przeznaczono w 2017 r. kwotę 15 000 000 zł.

Program, skierowany wyłaczie do gmin,  wspiera rozwój i dostępność żłobków i klubów dziecięcych dla dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki.

  • Moduł 1- utworzenie nowych miejsc w instytucjach opieki dla dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki. Dofinansowanie – nie więcej niż 20 000 zł na 1 nowo tworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym.
  • Moduł 2 – dostosowanie istniejących miejsc w instytucjach opieki do potrzeb dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki (z wyłączeniem miejsc utworzonych z programu MALUCH plus 2017). Dofinansowanie – nie więcej niż 10 000 zł na 1 dostosowywane miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym.
  • Moduł 3 – zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci z grupy docelowej (dotyczy miejsc utworzonych lub przystosowanych do potrzeb dzieci z grupy docelowej ze środków edycji specjalnej Programu lub z innych źródeł finansowania niezależnie od czasu, w którym miejsca te zostały utworzone lub przystosowane). Dofinansowanie – nie więcej niż 500 zł miesięcznie na 1 funkcjonujące miejsce.

Link do ogłoszenia konkursu 

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry