Podstawą do obliczania dopłat będzie teraz płaca minimalna z 2011 roku, a nie, jak do tej pory o 100 zł brutto niższa płaca z 2009 roku.  W efekcie dopłaty dla pracodawców będą wyższe, co poprawi sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Poselski projekt wprowadzający zmianę zasad został przyjęty w czerwcu tego roku.

Oznacza to, że w zakładach pracy chronionej dopłata z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyniesie maksymalnie 2 494,80 zł dla pracownika z najwyższym stopniem niepełnosprawności, 1 593,90 zł – dla osób z orzeczonym umiarkowanym stopniem oraz 623,70 zł – dla pracowników z lekkim stopniem.

 

W firmach działających na otwartym rynku pracy, czyli takich, które zatrudniają mniej niż 25 pracowników na etacie lub zatrudniających więcej niż 25 osób, ale pod warunkiem, że 6 proc. zatrudnionych stanowią niepełnosprawni, dopłaty wyniosą odpowiednio: 1746,36 zł, 1115,73 zł oraz 436, 59 zł.  Różnica w dopłatach polega na tym, że zgodnie z przepisami tacy pracodawcy otrzymują maksymalnie 70 proc. kwot, które przysługują zakładom pracy chronionej. Nierówność ta zniknie od 1 stycznia 2013 roku.

 

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry