Gmina Marki jako pierwsza w Polsce ogłosiła otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego. Rozstrzygnięcie nastąpiło 10 kwietnia br.  Oferty w konkursie złożyło 11 placówek. Wszystkie zyskały akceptacje komisji konkursowej. W przedszkolach niepublicznych w ramach rekrutacji dla 5-cio latków dostępnych będzie w sumie 312 miejsc „za złotówkę”.

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry