Kolejną szansę na środki z UE mają oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, które jeszcze nie korzystały z dofinansowania  na modernizację i wyposażenie w ramach projektów systemowych w poddziałaniu 9.1.1.

 

POMAGAMY NAPISAĆ WNIOSEK I ROZLICZYĆ PROJEKT.

Z NASZYCH USŁUG SKORZYSTAŁO W TYM ZAKRESIE PONAD 70 ODDZIAŁÓW, WSZYSTKIE UZYSKAŁY DOFINANSOWANIE.

 

Obecnie można składać wnioski w następujących województwach:

Środki te mają umożliwić podniesienie jakości funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (poprawa warunków lokalowych i organizacyjnych) i przygotować je do przyjęcia dzieci od 3 roku życia.

 

Wsparcie kierowane jest do wytypowanych oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminy lub inne podmioty oraz niepublicznych szkołach podstawowych z terenu gmin wiejskich i miejsko-wiejskich o najniższych wskaźnikach upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Wartość projektu uzależniona będzie od liczby oddziałów przedszkolnych, planowanych do objęcia wsparciem, podlegających pod organ prowadzący – beneficjenta projektu. Objęte wsparciem mogą być wyłącznie oddziały już istniejące. Kwota kalkulacji dla jednego oddziału przedszkolnego nie może być wyższa niż 87.700 zł.

Okres realizacji projektu nie powinien być dłuższy niż rok. W zakresie wsparcia udzielane będzie dofinansowanie na następujące zadania:

  • organizacja placu zabaw
  • dostosowanie pomieszczeń
  • wyposażenie.

W ramach projektów systemowych realizowanych w Poddziałaniu 9.1.1 nie jest wymagany wkład własny. Zainteresowanych  prosimy o kontakt – przygotujemy projekt, pomożemy w jego realizacji i rozliczeniu. k.czublun@zegasloneczny.pl.

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry