Dziś w sejmie nad wnioskiem o referendum w sprawie  sześciolatków głosowało 454 posłów. Za wnioskiem o referendum zagłosowało 222 posłów, przeciwko – 232 posłów z PO i PSL. Referendum nie będzie. To kolejne ignorowanie i ograniczanie praw rodzicielskich. Podczas ostatniej nowelizacji ustawy o systemie oświaty zmniejszono kompetencje rady szkoły. W roku 2017 to gminy będą decydowały do którego złotówkowego przedszkola ma uczęszczać dziecko.

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry