Do 15 maja na następujących stronach:

  • www.zlobki.mpips.gov.pl
  • www.mpips.gov.pl

zostaną ogłoszone wyniki konkursu MALUCH edycja 2014 – moduł 3 (lista instytucji opieki oraz wysokość przyznanej dotacji).
Po zrealizowaniu projektu każdy z beneficjentów jest zobowiązany do złożenia sprawozdania z realizacji zadania we właściwym Urzędzie Wojewódzkim.
Oferujemy profesjonalną pomoc w przygotowaniu dokumentacji sprawozdawczej. Koszt uzależniony jest wysokości otrzymanej dotacji i wynosi:

  • do 20.000 zł dotacji – 6% wysokości dotacji i nie mniej niż 1000 zł.
  • 20.001 zł – 40.000 zł – 4% wysokości dotacji
  • 40.001 zł – 60.000 zł – 3% wysokości dotacji
  • powyżej 60.001 zł – 2% wysokości dotacji

Do wyliczonych kwot należy doliczyć 23% VAT.
Zapraszamy do współpracy.

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry