Do 5 maja:

1. Wojewodowie prześlą zakwalifikowane oferty do Dyrektora Departamentu Polityki Rodzinnej MPiPS.
2. Zamieszczą na swoich stronach internetowych wykaz ofert odrzuconych
3. Opublikują wzory umów, jakie będą podpisywane z beneficjentami.

do 15 maja:

1. Dyrektor Departamentu Polityki Społecznej MPiPS przygotuje zestawienie wszystkich ofert zakwalifikowanych przez Wojewodów oraz rekomenduje Ministrowi kwotę dotacji na 1 dziecko.
2. Nastąpi ogłoszenie wyników konkursu (lista instytucji opieki oraz wysokość przyznanej dotacji). Wyniki zostaną opublikowane na następujących stronach:

a. www.zlobki.mpips.gov.pl
b. www.mpips.gov.pl

W terminie 14 dni od ogłoszenia wyników na stronie MPiPS beneficjenci zobowiązani są do dostarczenia do właściwego Urzędu Wojewódzkiego oświadczenia o przyjęciu dotacji (wzory na stronach urzędów).

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry