Dzięki rekordowemu dofinansowaniu z programu Maluch+2018, w tym roku w całej Polsce może powstać prawie 25 tysięcy nowych miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów.
W module 3 – na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi przez podmioty inne niż jst.

  • dofinansowanie na cele inwestycyjne zostaje przyznane we wnioskowanej wysokości,
  • dofinansowanie na bieżące funkcjonowanie wynosi 100 zł miesięcznie na każde dziecko uczęszczające do placówki lub dziennego opiekuna.

W module 4 –  na bieżące funkcjonowanie istniejących miejsc opieki, przyznana dotacja  wynosi 150 zł miesięcznie na każde dziecko uczęszczające do placówki lub dziennego opiekuna.

Dofinansowanie pobytu dziecka z niepełnosprawnością w żłobku, klubie czy u dziennego opiekuna wynosi 500 zł (w module 4).

Pamiętajmy, że beneficjent, którego oferta została umieszczona na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania, zobowiązany jest – w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników przez Ministra, dostarczyć do właściwego urzędu wojewódzkiego oświadczenie o przyjęciu dotacji lub środków Funduszu Pracy.

Podział dofinansowania na beneficjentów – moduł 1a

Podział dofinansowania na beneficjentów – moduł 1b

Podział dofinansowania na beneficjentów – moduł 2

Podział dofinansowania na beneficjentów – moduł 3

Podział dofinansowania na beneficjentów – moduł 4

 

Wszystkim gratulujemy pozyskania pieniędzy z Malucha i życzymy bezproblemowej realizacji projektów. Przyjemnie jest tworzyć piękne miejsca dla dzieci, gdy profesjonalna firma  zajmuje się niewdzięcznymi rozliczeniami. Polecamy nasze usługi : )

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry