Od 16 kwietnia 2014 r wchodzi w życie znowelizowana ustawa Prawo zamówień publicznych podwyższająca próg wartości zamówienia. Zgodnie z nowymi regulacjami nie trzeba stosować przepisów do udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO.

 

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry