Podczas posiedzenia sejmowej podkomisji w dn. 18.04.2013 posłowie wprowadzili istotne zmiany do proponowanej prze MPiS nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3. Zwiększyli z 50 do 80% wysokość dotacji celowej, która może być przeznaczona rozwój placówek zapewniających opiekę małym dzieciom. Dodatkowo pracodawcy będą mogli dofinansować pobyt dziecka pracownika u dziennego opiekuna lub niani, ze środków zgromadzonych na zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Miejmy nadzieję, ze te zmiany przyczynią się do powstawania nowych i rozwoju już istniejących żłobków i klubów dziecięcych oraz pozostałych form opieki nad małymi dziećmi.

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry