Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca dostawie mebli i wyposażenia żłobka wraz z dostawą do siedziby Żłobka SŁONECZNIK w Dąbrowie Górniczej, adres: ul. Chemiczna 4, 42-520 Dąbrowa Górnicza w ramach projektu pn. „Żłobek SŁONECZNIK w Dąbrowie Górniczej dla 15 dzieci” nr umowy WND-RPSL.08.01.03-24-07C7/17 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS. Projekt realizowany jest w formule partnerstwa. Liderem projektu jest GOLDEN PARTNER Michał Syga.
Pełna treść zapytania.

DG_zał 2_formularz oferty_meble_DąbrowaGórnicza

DG_zał 1_opis_meble_DąbrowaGórnicza

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry