logo UE kwadrat1

Od kwietnia 2017 do lipca 2018 roku na terenie województwa mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego prowadzimy 3-dniowe bezpłatne szkolenia dofinansowane z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Szkolenia są  przeznaczone dla przedstawicieli gmin liczących do 5 tyś. mieszkańców.

 

Zapraszamy:

 • wójtów i burmistrzówe gmin oraz ich zastępców od spraw społecznych,
 • pracowników urzędów, biur, jednostek pomocniczych, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych lub innych jednostek organizacyjnych gminy,
 • członków rad gminnych np. członków komisji ds. społecznych.

W programie m.in.:

 • Potrzeby i potencjał rozwojowy dziecka w wieku do lat 3
 • Czynniki stymulujące i zaburzające prawidłowy rozwój dziecka
 • Dzieci o szczególnych potrzebach, w tym z niepełnosprawnościami w żłobku, klubie dziecięcym i u dziennego opiekuna
 • Warunki jakie powinien spełniać żłobek i klub dziecięcy, w tym warunki sanitarne i lokalowe
 • Personel, kwalifikacje, zatrudnianie
 • Dokumentacja konieczna do założenia żłobka i klubu dziecięcego
 • Dzienny opiekun zatrudniony przez gminę
 • Tworzenie zespołów (żłobek/klub dziecięcy + placówka oświatowa)
 • Tworzenie i funkcjonowanie instytucji opieki w ramach współpracy sektorowej i międzysektorowej
 • Centra usług wspólnych
 • Zlecanie realizacji zadania innym podmiotom
 • Resortowy programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”
 • Dotacje z RPO, wyszukiwarka dotacji, proces aplikowania o środki, poprawne wypełnienie wniosku
 • Kształtowanie struktury kosztów opieki nad dziećmi
 • Metodologia tworzenia strategii opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w gminie
 • Diagnoza potrzeb dziećmi w wieku do lat 3

 

Zapisy na szkolenia 

 

Projekt „Jak utworzyć i poprowadzić instytucje opieki nad dziećmi do lat trzech – szkolenia i warsztaty praktyczne dla przedstawicieli samorządu gminnego” jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

 

Numer i nazwa Działania: 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego

 

Lider Projektu: PM GROUP LAAX Sp. z o.o. Sp. k., ul. Legionowa 28 lok. 101, 15-281 Białystok 

 

Partner Projektu: Zegar Słoneczny Sp z o.o., ul. Poranku 5, 05-540 Zalesie Górne

 

Okres realizacji projektu: od 02.01.2017 r. do 31.07.2018 r.

 

Obszar realizacji projektu: województwo mazowieckie, kujawsko – pomorskie, łódzkie

 

Wartość projektu: 959 880,00 zł

 

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 931 083,60 zł

Logo Fundusze Europ.

Logo LAAX

Logo Zegar

UE_EFSI_rgb

 

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry