Zapraszamy na szkolenie

Żłobek, klub dziecięcy – proces zakładania, standardy pracy, akty prawne (stan obecny i projektowane zmiany)

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy chcą prowadzić żłobek, klub dziecięcy, zarejestrować prowadzoną już działalność lub poszerzyć dotychczasową ofertę. Zapraszamy osoby fizyczne, samorządy terytorialne, firmy i organizacje pozarządowe.

Szkolenie prowadzić będą eksperci z firmy konsultingowej Zegar Słoneczny Sp. z o.o., doświadczeni praktycy zajmujący się na co dzień doradztwem w zakresie zakładania i prowadzenia placówek wczesnej edukacji i opieki, stale współpracujący z sejmową komisją oświaty, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Głównym Inspektorem Sanitarnym, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.

Szkolenie obejmuje następującą tematykę:

  • żłobek, klub dziecięcy czy dzienny opiekun – wybór odpowiedniej formy prawnej,
  • od pomysłu do realizacji – proces tworzenia żłobka i klubu krok po kroku: projekt, lokal, wymogi, wyposażenie, personel,
  • standardy pracy placówki – koncepcja pedagogiczna, współpraca z rodzicami, program, organizacja pracy, dokumentacja, nadzór,
  • rozwój placówki – podnoszenie jakości, poszerzenie oferty, dodatkowa działalność, rozbudowa, zmiana formy prawnej, przekształcenie klubu dziecięcego w żłobek, grupa przedszkolna,
  • opieka dzienna nad dziećmi – dostosowanie prowadzonej działalności gospodarczej do wymogów ustawy żłobkowej,
  • podstawy prawne – m. in. ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3 z rozporządzeniami wykonawczymi, przepisy sanepid i p.poż., ustawa oświatowa, rozporządzenie w sprawie innych form wychowania przedszkolnego, planowane zmiany,
  • źródła finansowania – dotacje celowe z budżetu gminy, dofinansowanie z ARiMR, partnerstwo publiczno-prywatne, program MALUCH, fundusze europejskie i inne).

Uczestnicy otrzymają pakiet materiałów zawierający informacje niezbędne do założenia placówki oraz wyciąg najważniejszych aktów prawnych. Podczas przerw będzie możliwość indywidualnych konsultacji.

Koszt szkolenia: 300 zł (zawiera przekąskę w przerwie kawowej).
Nr konta bankowego: 19 2130 0004 2001 0482 4405 0002.
Termin: 27 lutego 2013r, w godz. 10.00 – 15.00.
Miejsce: Warszawa, ul. Myśliwiecka 9, Centrum Sportu AGRYKOLA.
Kontakt telefoniczny: 665 375 595.
Karta zgłoszenia dostępna jest tutaj.
Zgłoszenia prosimy przesyłać pod adres: a.magierowska@zegarsloneczny.pl

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry