Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy noszą się zamiarem założenia żłobka, przedszkola, punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego przy szkole lub zespołu wychowania przedszkolnego bądź też chcą rozszerzyć dotychczasową działalność. Zapraszamy osoby fizyczne, samorządy terytorialne, firmy i organizacje pozarządowe.
Szkolenie prowadzić będą eksperci z firmy konsultingowej Zegar Słoneczny Sp. z o.o., doświadczeni praktycy zajmujący się na co dzień doradztwem w zakresie zakładania i prowadzenia placówek wczesnej edukacji i opieki, stale współpracujący z sejmową komisją oświaty, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Głównym Inspektorem Sanitarnym.
Szkolenie obejmować będzie następującą tematykę:
•  jak wybrać odpowiednią formę wychowania przedszkolnego,
• od pomysłu do realizacji – proces tworzenia żłobka i przedszkola krok po kroku: koncepcja, lokal, terminy, wymogi, wyposażenie, personel, organizacja pracy, program,
• rozwój placówki – dodatkowa działalność, rozbudowa, zmiana formy prawnej, przekształcenie punktu w przedszkole, grupa żłobkowa,
• podstawy prawne – m. in. ustawa oświatowa, rozporządzenie w sprawie innych form wychowania przedszkolnego, ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3 z rozporządzeniami wykonawczymi, przepisy sanepid i p.poż.,
• źródła finansowania – dotacje celowe z budżetu gminy, dofinansowanie ze środków unijnych: EFS, ARiMR,
• planowane zmiany prawne w sposobie finansowania edukacji przedszkolnej.

Uczestnicy otrzymają pakiet materiałów zawierający informacje niezbędne do założenia placówki edukacyjnej oraz wyciąg najważniejszych aktów prawnych.

Koszt szkolenia: 300 zł (zawiera przekąskę w przerwie kawowej).
Nr konta bankowego: 19 2130 0004 2001 0482 4405 0002.
Termin:26 października 2013r, w godz. 10,30-13.30
Miejsce: Zalesie Górne, ul. Poranku 5.
Kontakt telefoniczny: 665 375 595.
Zgłoszenia prosimy przesyłać pod adres: a.puch@zegarsloneczny.pl

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry