REKOMENDUJEMY

DZIENNY OPIEKUN - standardy jakości

DZIENNY OPIEKUN – standardy jakości opieki i wspierania dzieci do lat 3

Prezentowane w niniejszej publikacji standardy opieki i edukacji małych dzieci zostały opracowane przez powołany przez Fundację Komeńskiego zespół specjalistów, praktyków oraz rodziców małych dzieci. Mają one za zadanie pomóc
w organizowaniu i prowadzeniu dobrej jakości usług dla dzieci zarówno osobom je prowadzącym, jak i organom nadzoru.

W dniu 4 lutego 2011 r. uchwalona została Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235). Ustawa wprowadza zmiany w organizacji żłobków oraz umożliwia tworzenie nowych form opieki nad dziećmi poniżej 3 roku życia. Wszystkie wymienione w ustawie formy powinny pełnić funkcje nie tylko opiekuńcze, ale także wychowawcze i edukacyjne. Ustawa, wprowadzając możliwość świadczenia opieki nad dziećmi przez dziennego opiekuna, nie daje wytycznych dotyczących standardów opieki oraz przygotowania miejsca jej sprawowania.

Publikacja Fundacji Komeńskiego jest jedynym fachowym opracowaniem na ten temat.

Pobierz publikację

 

REKOMENDUJEMY

do gry