Od 10 lat  prowadzimy w Warszawie szkolenia dotyczące zakładania i prowadzenia placówek wychowania przedszkolnego, a od 8 lat również opieki nad dziećmi do lat 3. Uczestnicy otrzymują obszerny pakiet materiałów oraz wyciąg z najważniejszych aktów prawnych. Tematykę szkoleń dostosowujemy do potrzeb osób zakładających i prowadzących przedszkola i żłobki. Staramy się reagować na zmiany w prawie dotyczącym małych dzieci, śledzimy działania legislacyjne, badamy praktykę i stosowane rozwiązania. Wątpliwości interpretacyjne wyjaśniamy u źródła – w ministerstwach, Głównym Inspektoracie Sanitarnym, Głównej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej i Głównym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Termin ogłaszamy w odpowiedzi na zainteresowanie potencjalnych uczestników. Staramy się, aby grupy liczyły ok 15-20 osób. W trakcie i po szkoleniu odpowiadamy na dodatkowe pytania. Zapewniamy przekąskę, kawę, herbatkę i chłodne napoje. Szkolenie trwa od 10 do 16 i kosztuje 500 zł. + VAT.

 

Większość uczestników szkoleń korzysta również z naszych usług  np: koncepcji organizacyjnych i programowych, projektów budowlanych, indywidualnych konsultacji, pomocy przy wyborze budynku, opracowania biznesplanu, harmonogramu działań lub napisania wniosku o dofinansowanie działalności.

Korzystając z okazji, dziękujemy za miłą, swobodną atmosferę podczas szkoleń i okazane zaufanie. Czekamy na sugestie i pytania. Piszcie na info@przedszkolezlobek.pl.

 

NA SZKOLENIACH PORUSZAMY NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • żłobek, klub dziecięcy, miniżłobek– jak założyć i pozyskać dofinansowanie
 • dzienny opiekun – informator praktyczny
 • MALUCH – resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – jak napisać i rozliczyć projekt, doświadczenia z realizacji projektów
 • przedszkole i punkt przedszkolny – jak założyć i pozyskać dofinansowanie
 • wymogi lokalowe (sanepid, ppoż), dokumentacja, personel, organizacja placówek oświaty i wychowania (żłobki, kluby, przedszkola publiczne i niepubliczne, inne formy)
 • pozyskiwanie funduszy – przegląd możliwości dla przedszkoli i żłobków

Osoby zainteresowane poniższymi tematami zapraszamy na indywidualne konsultacje lub szkolenia w małych grupach:

 • system złotówkowy – informator praktyczny dla organów prowadzących publiczne i niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego
 • jak przekształcić przedszkole niepubliczne w publiczne
 • przedszkole publiczne prowadzone przez organ niepubliczny – jak założyć, przepisy, praktyka
 • placówki integracyjne – lokal, finansowanie, dobre praktyki, dotacje
 • wczesne wspomaganie rozwoju w przedszkolu – informator praktyczny
 • dotacje dla dzieci z niepełnoprawnościami

 

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry