belka

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

 

TYTUŁ PROJEKTU
Wiem, że dam radę! Dziecko w żłobku. Ja wracam do pracy.

NUMER PROJEKTU

RPSL.08.01.03-24-0273/18

BENEFICJENT/LIDER PROJEKTU

„POLCARGO-GLIWICE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PARTNER

Zegar Słoneczny Sp. z o.o.

CEL PROJEKTU
Poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 roku życia w mieście Gliwice poprzez utworzenie 48 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Centrum Edukacyjno-Opiekuńczym – CEO w okresie od 01.05.2019 r do 22.08.2023 r oraz zapewnienie ich funkcjonowania przez 24 miesiące.

ZADANIA W PROJEKCIE
1. Dostosowanie budynku, modyfikacja przestrzeni do potrzeb dzieci do lat 3
2. Wyposażenie i przygotowanie do pracy utworzonych miejsc opieki nad dziećmi
3. Zapewnienie wysokiej jakości opieki i edukacji dzieci do lat 3
4. Bieżące funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w okresie od 23.08.2021 do 22.08.2023

GRUPA DOCELOWA
– osoby podejmujące pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowujące dzieci do lat 3
– osoby zatrudnione, wychowujące dzieci do lat 3
– osoby, które są poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem w do lat 3

FINANSOWANIE PROJEKTU
– 85% z dotacji EFS
– 3% Budżet Państwa
– 12% wkład własny Beneficjenta

WARTOŚĆ PROJEKTU
– 2 577 122,80 PLN

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE
2 267 868,0PLN

WARTOŚĆ WKŁADU EFS
2 190 554,38 PLN

 

—————————————————————————————————————————————

belka

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

 

TYTUŁ PROJEKTU
Klub dziecięcy i dzienni opiekunowie PLANETA 2G – 45 nowych miejsc opieki w Jaworznie

NUMER WNIOSKU

WND-RPSL.08.01.03-24-07B1/17

BENEFICJENT/LIDER PROJEKTU

Planeta 2G Sp z o.o.

PARTNER

Zegar Słoneczny Sp. z o.o.

CEL PROJEKTU
Celem projektu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do l.3 w okresie 01.04.2019-29.06.2021 na terenie gm. m. Jaworzno poprzez utworzenie i zapewnienie funkcjonowania przez 21m-cy nowego klubu dziecięcego Planeta 2G (na 30 m-sc) i 15 m-cs opieki u 3 dziennych opiekunów.

ZADANIA W PROJEKCIE
1. Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb klubu
2. Zakup i montaż wyposażenia klubu
3. Wyposażenie i montaż elementów placu zabaw
4. Dostosowanie pomieszczeń i ich wyposażenie dla 3 dziennych opiekunów
5. Zapewnienie bieżącego funkcjonowania klubu dla 30 dzieci
6. Zapewnienie bieżącego funkcjonowania 3 dziennych opiekunów
7. Przeszkolenie w zawodzie dziennego opiekuna
8. Zakup zabawek i pomocy do prowadzenia zajęć w klubie i u dziennych opiekunów

GRUPA DOCELOWA

– osoby podejmujące pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowujące dzieci do lat 3
– osoby zatrudnione, wychowujące dzieci do lat 3
– osoby, które są poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem w do lat 3

FINANSOWANIE PROJEKTU
– 85% z dotacji EFS
– 3% Budżet Państwa
– 12% wkład własny Beneficjenta

WARTOŚĆ PROJEKTU
– 1 690 270,03 PLN

WARTOŚĆ WKŁADU EFS
– 1 436 729,52 PLN

 

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry