Zakładanie przedszkoli i żłobków

Coraz więcej uczelni pomaga studiującym rodzicom organizując przy uczelniach miejsca zabaw, edukacji i opieki dla dzieci. Powstają:

  • przedszkola,
  • inne formy wychowania przedszkolnego,
  • żłobki,
  • kluby dziecięce
  • miejsca sprawowania opieki przez dziennych opiekunów

Tworzenie nowych miejsc opieki można dofinansować z:

  • programu rządowego „Maluch na uczelni”
  • Regionalnych Programów Operacyjnych wdrażanych przez Marszałków Województw

Do przyuczelnianej placówki w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci pracowników i studentów, a w następnej dzieci spoza uczelni. Obecność dzieci spoza uczelni nie jest przeszkodą w uzyskaniu preferencyjnego dofinansowania z programu „Maluch na uczelni” lub z funduszy uninych.

Na każde dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym gmina ma obowiązek przekazywać dotację. Dla każdego dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna gmina może dotację ustanowić.

 

Organem prowadzącym może być uczelnia lub podmiot zewnętrzny.

 

Pomagamy opracować koncepcję nowej placówki, a następnie przejć cały proces od pomysłu do realizacji. Zapraszamy do współpracy.

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry