Zakładanie przedszkoli i żłobków

Założenie przedszkola lub żłobka jest przedsięwzięciem niełatwym, szczególnie dla osoby fizycznej. Wiemy to, ponieważ same wielokrotnie koordynowałyśmy tworzenie nowych placówek. Teraz możemy służyć naszym doświadczeniem. Pomagamy przebyć gąszcz przepisów, zaplanować przedsięwzięcie i pozyskać dofinansowanie.

 • W ramach doradztwa przeprowadzamy:
  1. wstępne szkolenie dot. podstaw prawnych, procedur, obowiązujących przepisów w zakresie warunków, jakie powinny spełniać lokale, zasad organizacji placówki,
  2. wstępną ocenę możliwości adaptacyjnych lokalu, konsultacje w zakresie dokumentacji budowlanej lokalu,
  3. opracowanie wstępnego biznesplanu placówki,
  4. konsultacje w zakresie procedur zmiany sposobu użytkowania lokalu na przedszkole lub żłobek,
  5. pomoc w skompletowaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania wpisu do ewidencji/rejestru,
  6. przygotowanie dokumentów niezbędnych do współpracy z rodzicami: karta zapisu dziecka i ankieta dla rodziców, umowa z rodzicami.
 • Wiemy jak przygotować:
  1. projekt technologiczny i koncepcję organizacji wewnetrznej z wytycznymi dotyczącymi urządzenia i wyposażenia placówki (konsultacje z architektem i projektantem wnętrz),
  2. projekt technologiczny,
  3. projekt aranżacji wnętrz,
  4. projekt zagospodarowania ogrodu przedszkolnego oraz urządzenia placu zabaw,
  5. projekty systemu identyfikacyjnego: logotyp, projekt szyldu, kart wizytowych i ulotek promocyjnych.
 • Proponujemy:
  1. wsparcie w procesie rekrutacji pracowników (ocena kwalifikacji, rozmowa kwalifikacyjna),
  2. szkolenia praktyczne w placówkach prowadzonych lub współpracujących z Zegarem Słonecznym w wymiarze do 5 dni roboczych, polegające na umożliwieniu odbycia praktyki w przedszkolu.
  3. pomoc w prowadzeniu sprawozdawczości zgodnie z prawem oświatowym i wytycznymi kuratorium oświaty,
  4. pełnienie nadzoru pedagogicznego w przez nauczyciela z odpowiednimi kwalifikacjami,
  5. kontakty ze specjalistami w zakresie pomocy specjalistycznej: psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej,
  6. pomoc w opracowaniu planu dnia, planów pracy, harmonogramu pracy, doboru zajęć dodatkowych, współpracy z rodzicami
  7. pomoc w utworzeniu sprawnego systemu księgowo-rozliczeniowego.

 

 

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry