Zapraszamy na szkolenie:
„Dzieci z niepełnosprawnościami w przedszkolach niepublicznych”

Szkolenie odbędzie się w środę dnia 4 czerwca 2014r. w Warszawie. Podczas szkolenia zostaną omówione m.in. następujące zagadnienia:

1. najczęstsze kategorie niepełnosprawności w przedszkolach
2. edukacja włączająca, integracyjna i specjalna
3. opinie i orzeczenia na temat specjalnych potrzeb dziecka
4. liczebność grup
5. wczesne diagnozowanie
6. wczesne wspomaganie rozwoju w przedszkolu i punkcie przedszkolnym.
7. finansowanie wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego: wagi, wysokość subwencji,
8. system „pieniądze idą za dzieckiem” w praktyce,
9. odwołania i zaskarżenia,
10. PFRON i fundusze unijne w latach 2014-2020,
11. dobre praktyki.
Uczestnicy otrzymają pakiet materiałów zawierający prezentacje oraz wyciąg najważniejszych aktów prawnych.
Podczas przerw będzie możliwość indywidualnych konsultacji.
Koszt szkolenia: 300 zł + VAT (zawiera przekąskę w przerwie kawowej).
Nr konta bankowego: 19 2130 0004 2001 0482 4405 0002.
Termin: 4 czerwca 2014r, w godz. 10.00 – 14.00.
Miejsce: Warszawa, dokładny adres uczestnicy otrzymują po zarejestrowaniu, drogą milową.
Kontakt telefoniczny: 665 375 595, 22 756 59 16
Pobierz kartę zgłoszenia: karta_zapisu_DZIECI SPECJALNEJ TROSKI
Prześlij kartę zgłoszenia: info@przedszkolezlobek.pl

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry