Zapraszamy na szkolenie:
„Dzieci z niepełnosprawnościami w przedszkolach niepublicznych”, przeznaczone dla właścicieli i dyrektorów niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego.

Szkolenie odbędzie się w czwartek dnia 12 czerwca 2014 r. w Warszawie. Adres otrzymują uczestnicy zgłoszeni. Podczas szkolenia, prowadzonego przez doświadczonych praktyków, zostaną omówione następujące zagadnienia:

  1. dziecko z niepełnosprawnością w grupie przedszkolnej; edukacja włączająca, integracyjna i specjalna, znaczenie wczesnej diagnozy
  2. najczęstsze kategorie niepełnosprawności w przedszkolach
  3. opinie i orzeczenia na temat specjalnych potrzeb dziecka
  4. dzieci z niepełnosprawnościami w przedszkolach niepublicznych za złotówkę: liczebność grup, opieka psychologiczno-pedagogiczna, dokumentacja
  5. wczesne wspomaganie rozwoju w przedszkolu i punkcie przedszkolnym
  6. finansowanie wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego: wagi, wysokość subwencji
  7. system „pieniądze idą za dzieckiem” w praktyce
  8. odwołania i zaskarżenia
  9. PFRON i fundusze unijne w latach 2014-2020

Uczestnicy otrzymają pakiet materiałów zawierający prezentacje oraz wyciąg najważniejszych aktów prawnych.
Podczas przerw i po szkoleniu będzie możliwość indywidualnych konsultacji.
Koszt szkolenia: 300 zł + 23%VAT (zawiera przekąskę w przerwie kawowej).
Nr konta bankowego: 19 2130 0004 2001 0482 4405 0002.
Termin: 12 czerwca 2014 r, w godz. 10.00 – 14.00.
Miejsce: Warszawa, dokładny adres uczestnicy otrzymują po zarejestrowaniu, drogą milową.
Kontakt telefoniczny: 665 375 595, 22 756 59 16
Pobierz kartę zgłoszenia: karta_zapisu_DZIECI SPECJALNEJ TROSKI
Prześlij kartę zgłoszenia: info@przedszkolezlobek.pl

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry