Zapraszamy na szkolenie „Żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun. Jak stworzyć nowe miejsce opieki i skorzystać z dofinansowania”, które odbędzie się we wtorek 19 maja o godz. 10.00 w Warszawie. Szczegółową lokalizację wraz z potwierdzeniem uczestnictwa przekażemy osobom, które prześlą kartę zgłoszeniową.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą założyć żłobek, klub dziecięcy, zarejestrować prowadzoną już działalność, utworzyć grupę żłobkową w przedszkolu lub poszerzyć dotychczasową ofertę. Zapraszamy firmy, osoby fizyczne, samorządy terytorialne, pracodawców, organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne.

 

Szkolenie obejmować będzie następującą tematykę:

 

  1. żłobek, klub dziecięcy czy dzienny opiekun – pomoc w wyborze odpowiedniej formy prawnej,
  2. od pomysłu do realizacji – proces tworzenia żłobka i klubu dziecięcego krok po kroku: projekt, lokal, wymogi budowlane, sanitarno-higieniczne, przeciwpożarowe, wyposażenie, personel, podstawy prawne,
  3. standardy pracy placówki – koncepcja pedagogiczna, współpraca z rodzicami, program, organizacja pracy, dokumentacja, nadzór,
  4. grupa żłobkowa w przedszkolu – warunki tworzenia zespołów żłobkowo-przedszkolnych i grup dla dzieci do lat 2,5 w przedszkolach i punktach przedszkolnych, dostosowanie prowadzonej działalności gospodarczej do wymogów ustawy żłobkowej,
  5. podstawy prawne – m. in. ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3 z rozporządzeniami wykonawczymi, prawo budowlane, przepisy sanitarno-higieniczne i przeciwpożarowe, ustawa oświatowa, rozporządzenie w sprawie innych form wychowania przedszkolnego, przepisy żywieniowe, najnowsze zmiany dotyczące wymagań przeciwpożarowych i sanitarnych żłobków i klubów dziecięcych,
  6. projektowane korzyści dla pracodawców i pracowników z tytułu tworzenia i prowadzenia placówek przyzakładowych,
  7. zestawienie przykładowych pozycji kosztorysowych prowadzenia żłobka i klubu dziecięcego z uwzględnieniem dotacji z programu MALUCH 2015,
  8. źródła finansowania – dotacje celowe z budżetu gminy, program MALUCH, fundusze europejskie i inne.

 

Szkolenie prowadzi zespół złożony z doświadczonych praktyków z firmy Zegar Słoneczny. Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w innym miejscu niż Warszawa. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.
Uczestnicy otrzymają pakiet materiałów zawierający informacje niezbędne do założenia placówki oraz wyciąg najważniejszych aktów prawnych. Podczas przerw będzie możliwość indywidualnych konsultacji. Zapewniamy napoje i przekąskę.

 

Koszt szkolenia: 320 zł. netto (393,60 zł brutto).
Zniżka 25%: stali klienci oraz kolejne osoby z tej samej placówki płacą 240 zł netto (295,20 zł brutto).
Nr konta bankowego: 19 2130 0004 2001 0482 4405 0002.
Czas trwania: od godz. 10.00 do godz. 14.00.
Miejsce szkolenia zostanie podane uczestnikom po przesłaniu kart zgłoszeniowych
Kontakt telefoniczny: 665 375 595 , 22 7565916
Karta zgłoszenia do pobrania: karta_zgłoszenia_ŻŁOBEK_2015

 

Prześlij kartę zgłoszenia: info@przedszkolezlobek.pl

do zobaczenia : )

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry