miejsce szkoleń przedszkolezlobek

12.02.2018 r. – zapraszamy na szkolenie: Jak założyć przedszkole i żłobek z funduszy unijnych.

UWAGA!!! NOWE PRZEPISY dla żłobków i przedszkoli!

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą założyć przedszkole, punkt przedszkolny, żłobek, klub dziecięcy, utworzyć grupę żłobkową w przedszkolu, zatrudnić dziennego opiekuna lub poszerzyć dotychczasową ofertę. Wyjaśniamy jak zrealizować te cele korzystając z funduszy unijnych, resortowego programu MALUCH i innych źródeł finansowania. Zapraszamy osoby fizyczne, firmy, deweloperów, pracodawców, samorządy, organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne i inne osoby prawne.

 

PROGRAM:

  • zmiany w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
  • proces tworzenia placówki od pomysłu do realizacji krok po kroku,
  • warunki techniczne: powierzchnia, wymogi sanitarne, bezpieczeństwo pożarowe itp.
  • organizacja wewnętrzna, personel, dokumentacja
  • program rozwoju placówki,
  • podstawy prawne,
  • zasady przyznawania i możliwości wydatkowania dotacji gminnych,
  • możliwości pozyskania dofinansowania ze środków unijnych w latach 2014-2020 dla województw, które interesują uczestników
  • dofinansowanie żłobków i klubów z rządowego programu MALUCH.

 

Koszt szkolenia to 384 zł netto (472 zł brutto). W cenę wliczone są materiały szkoleniowe i przekąska (herbata, kawa, ciasteczka, kanapki, woda). Po szkoleniu oraz w miarę możliwości w przerwie istnieje możliwość indywidualnych konsultacji.

Szkolenie będzie trwało od godziny 10 do 16.

Adres: ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa – budynek Sienna Training Centre

Pobierz kartę zapisu wypełnij i  prześlij na adres: info@przedszkolezlobek.pl,

Pytania: info@przedszkolezlobek.pl, 22 756 59 16, GSM:  665 375 595, 509 097 316.

Organizatorem szkoleń jest firma Zegar Słoneczny Sp. z o.o., prowadząca doradztwo dotyczące zakładania i prowadzenia placówek wczesnej edukacji i opieki oraz niniejszy serwis przedszkolezlobek.pl.

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry