Zapraszamy na szkolenie „Żłobek, klub dziecięcy, grupa żłobkowa w przedszkolu, dzienny opiekun – proces tworzenia miejsca opieki dla dzieci do lat 3”

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą założyć żłobek, klub dziecięcy, zarejestrować prowadzoną już działalność, utworzyć grupę żłobkową w przedszkolu lub poszerzyć dotychczasową ofertę. Zapraszamy firmy, osoby fizyczne, samorządy terytorialne, organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne.

 

Szkolenie obejmować będzie następującą tematykę:
1. żłobek, klub dziecięcy czy dzienny opiekun – pomoc w wyborze odpowiedniej formy prawnej,
2. od pomysłu do realizacji – proces tworzenia żłobka i klubu dziecięcego krok po kroku: projekt, lokal, wymogi budowlane, sanitarno-higieniczne, przeciwpożarowe, wyposażenie, personel, podstawy prawne,
3. standardy pracy placówki – koncepcja pedagogiczna, współpraca z rodzicami, program, organizacja pracy, dokumentacja, nadzór,
4. rozwój placówki – podnoszenie jakości, poszerzenie oferty, dodatkowa działalność, rozbudowa, zmiana formy prawnej, przekształcenie klubu dziecięcego w żłobek, grupa przedszkolna,
5. grupa żłobkowa w przedszkolu – warunki tworzenia zespołów żłobkowo-przedszkolnych i grup dla dzieci do lat 2,5 w przedszkolach i punktach przedszkolnych,
6. podstawy prawne – m. in. ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3 z rozporządzeniami wykonawczymi, prawo budowlane, przepisy sanitarno-higieniczne i przeciwpożarowe, ustawa oświatowa, rozporządzenie w sprawie innych form wychowania przedszkolnego, przepisy żywieniowe, planowane zmiany dotyczące wymagań lokalowych i sanitarnych żłobków i klubów dziecięcych,
7. źródła finansowania – dotacje celowe z budżetu gminy, dofinansowanie z ARiMR, partnerstwo publiczno-prywatne, program MALUCH, fundusze europejskie i inne.

 

Szkolenie prowadzi zespół złożony z doświadczonych praktyków z firmy Zegar Słoneczny. Uczestnicy otrzymują pakiet materiałów szkoleniowych oraz wyciąg z najważniejszych aktów prawnych. Podczas przerw udzielamy indywidualnych konsultacji. Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w innym miejscu niż Warszawa. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

 

Czas trwania: 10.00 – 14.00

Miejsce: Warszawa, dokładny adres uczestnicy otrzymują po zarejestrowaniu, drogą mailową
Informacja: info@przedszkolezlobek.pl

Kontakt telefoniczny: 665 375 595, 22 756 59 16

Koszt szkolenia: 300 zł netto (369 zł brutto)

Zniżki: stali klienci oraz kolejne osoby z tej samej placówki płacą 200 zł netto

Najbliższe terminy w Warszawie: 21 lipca 2014, 8 października 2014 roku

Karta zgłoszenia: karta_zapisu_ŻłobekKlubOpiekun_2014

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: info@przedszkolezlobek.pl

 

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry