Zapraszamy szkolenie „Dzieci z niepełnosprawnościami w przedszkolach niepublicznych”

 

Zaledwie 1% przedszkolaków stanowią dzieci z niepełnosprawnościami. Wśród uczniów szkół podstawowych odsetek ten jest ponad dwukrotnie wyższy. Rodzicom i nauczycielom nadal brakuje wiedzy na temat znaczenia wczesnej diagnozy i procedur związanych z orzecznictwem. Pieniądze tylko w teorii w pełni „idą za dzieckiem” z niepełnosprawnością. Szkolenie kierujemy do właścicieli i dyrektorów niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych

 

Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:
1. dziecko z niepełnosprawnością w grupie przedszkolnej, edukacja specjalna, włączająca i integracyjna, znaczenie wczesnej diagnozy
2. najczęstsze kategorie niepełnosprawności w przedszkolach
3. opinie i orzeczenia na temat specjalnych potrzeb dziecka
4. dzieci z niepełnosprawnościami w przedszkolach niepublicznych za złotówkę: liczebność grup, opieka psychologiczno-pedagogiczna, prowadzenie wymaganej dokumentacji
5. wczesne wspomaganie rozwoju w przedszkolu i punkcie przedszkolnym
6. finansowanie wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami w przedszkolach
i innych formach wychowania przedszkolnego: dotacja, subwencja, wagi
7. system „pieniądze idą za dzieckiem” w praktyce
8. odwołania i zaskarżenia
9. PFRON i fundusze unijne w latach 2014-2020

 

Szkolenie prowadzi zespół złożony z doświadczonych praktyków. Uczestnicy otrzymują pakiet materiałów szkoleniowych oraz wyciąg z najważniejszych aktów prawnych. Podczas przerw udzielamy indywidualnych konsultacji. Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w innym miejscu niż Warszawa. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

 

Czas trwania: 10.00 – 14.00

Miejsce: Warszawa, dokładny adres uczestnicy otrzymują po zarejestrowaniu, drogą mailową

Informacja: info@przedszkolezlobek.pl

Kontakt telefoniczny: 665 375 595, 22 756 59 16

Koszt szkolenia: 300 zł netto (369 zł brutto)

Zniżki: stali klienci oraz kolejne osoby z tej samej placówki płacą 200 zł netto

Karta zgłoszenia: karta_zapisu_DZIECI SPECJALNEJ TROSKI

Zgłoszenie prześlij na adres: info@przedszkolezlobek.pl

 

 

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry