Obecnie dzienny opiekun za zgodą wszystkich rodziców może sprawować opiekę nawet nad ośmiorgiem dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki, maksymalnie nad pięciorgiem dzieci – podobnie jak w opiekun w żłobku czy klubie dziecięcym.

Ale uwaga – jest jeden warunek umowżliwiający zwiększenie liczby dzieci pod opieką dziennego opiekuna z dotychchczasowych 5 do 8 dzieci – CO NAJMNIEJ 1 RODZIC MUSI SPRAWOWAC OPIEKĘ RAZEM Z DZIENNYM OPIEKUNEM, nie kto inny tylko rodzic. Dzienny opiekun nie może być sam z 8 dzieci.

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry