Od 4 lutego 2015 r. do 5 marca 2015 r. można składać wnioski na modernizację oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na Mazowszu w ramach projektów systemowych.

Na ten cel przeznaczona jest kwota w wysokości 4 253 947,00 zł, przy czym wkład własny nie jest wymagany. Wysokość unijnego dofinansowania dla jednego oddziału przedszkolnego nie może być większa niż 87 270,05 zł.

Przyznane środki będzie można przeznaczyć m.in. na organizację placu zabaw – zakup zabawek wielofunkcyjnych, wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw wraz z ogrodzeniem placu zabaw (200 m2). Każda z placówek ubiegających się o unijne fundusze w ramach konkursu będzie mogła dostosować i wyposażyć pomieszczenia przedszkola np. toalety zarówno dla dzieci jak i dla personelu, kuchnie, szatnie i pomieszczenia gospodarcze. Bedzie możliwy też zakup zabawek i pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych, sprzętu audiowizualnego oraz tablic interaktywnych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi. Nabór wniosków skierowany jest do oddziałów z terenu województwa mazowieckiego, działających w gminach wiejskich/miejsko-wiejskich, o najniższym stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Służymy pomocą osobom, organizacjom i instytucjom, które nie mają doświadczenia w pisaniu wniosków do EFS. W ramach projektów systemowych z poddziałania 9.1.1 skutecznie pozyskalismy środki dla ponad 60 ośrodków wychowania przedszkolnego.

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry