Od dnia 1 września 2017 wszystkie dzieci 3-letnie zyskują prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego „za złotówkę”. Rodzice płacą jedynie 1 złotówkę za każdą godzinę pobytu dziecka ponad 5 godzin bezpłatnych. Zapewnienie warunków do realizacji tego powszechnego prawa jest zadaniem własnym gmin.

Dla wszystkich dzieci w wieku od 3 do 6 lat gminy mają obowiązek przygotowania miejsc przedszkolnych w publicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę lub inne osoby prawne i fizyczne.

Gmina, która nie zapewnia wszystkim zgłoszonym dzieciom w wieku przedszkolnym możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego jest obowiązana przeprowadzić otwarty konkurs ofert dla przedszkoli niepublicznych.

W odpowiedzi na te zmiany, na terenie jednej z podwarszawskich gmin w ostatnim czasie rozpoczęło działanie 14 nowych przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prywatne. W tym odważnym gronie są również nasi klienci. Przedszkola te powstały w miejsce działających wcześniej przedszkoli niepublicznych.

Dzięki temu:
1.we wrześniu wszystkie dzieci 4 i 5-letnie z terenu gminy znalazły miejsce w przedszkolach za złotówkę,
2.na terenie gminy powstała stabilna sieć przedszkoli publicznych,
3.właściciele przedszkoli publicznych nie martwią się rekrutacją,
4.gmina zapewnia miejsca przedszkolne bez konieczności prowadzenia inwestycji czy też ogłaszania kłopotliwych konkursów,
5.rodzice mają pewność, że ich ulubione przedszkole nie podniesie opłat.

Rozwiązanie to zwyciężyło w konkursie ORE w kategorii „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej” i zostało opisane w publikacji „Na wyzwania – rozwiązania”– dobre praktyki samorządowe w zakresie zarządzania oświatą”.

Osoby zainteresowane zapraszamy na szkolenia oraz do kontaktów indywidualnych. Pomagamy przeprowadzić proces zakładania przedszkola publicznego, opracowujemy dokumentację, szkolimy kadrę, służymy wsparciem przy negocjacjach z gminą. M.E.

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry