Obowiązujące od 1 stycznia 2018 nowe przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej w żłobkach i klubach dziecięcych korzystających ze złagodzonych warunków lokalowych (m.in. liczących do 25 dzieci i zlokalizowanych na pierwszej kondygnacji naziemnej) skierowane są nie tylko do nowotworzonych placówek.

Do 1 stycznia 2019 roku żłobki lub kluby dziecięce utworzone przed dniem wejścia w życie tych przepisów muszą dostosować warunki w swoich lokalach do nowych wymagań.  Zakres tych zmian obejmuje tylko część nowelizacji, a mianowicie:

  • lokal żłobka lub klubu dziecięcego należy wyposażyć  w gaśnicę o skuteczności gaśniczej co najmniej 21 A, niezależnie
    od gaśnic zastosowanych w strefie pożarowej, w której znajduje się lokal;
  • w lokalu  złobka i klubu dziecięcego oraz na drogach  drogach ewakuacyjnych stałe elementy wyposażenia i wystroju wnętrz oraz okładziny ścienne i wykładziny podłogowe musza być co najmniej trudno zapalne i nie moga być wykonane z materiałów intensywnie dymiących, a okładziny sufitów oraz sufity podwieszone (jeśli występują) powinny byc wkonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia;
  • drogi ewakuacyjne z lokalu żłobka i klubu dziecięcego powinny  posiadać obudowę o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 15, a wyjścia z pomieszczeń na te drogi musza być zamykane drzwiami; wymaganie dotyczące klasy odporności ogniowej nie dotyczy przypadków, w których z lokalu zapewniono dwie drogi ewakuacyjne, które się nie pokrywają ani nie krzyżują.

 

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry