W 2015 roku do uczelni trafi  co najmniej 10 milionów złotych przeznaczonych na dofinansowanie utworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3  lub prowadzenia już istniejących żłobków i klubów dziecięcych w ramach programu rządowego „Maluch na uczelni”.

 

Resortowy program MALUCH zostanie w 2015 roku rozszerzony o 4 moduł:

I moduł – tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

II i III moduł – utrzymanie miejsc już istniejących,

IV moduł – program „Maluch na uczelni”  realizowany wspólnie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Uczelnie będą mogły one otrzymać dofinansowanie 80% kosztów funkcjonowania działających już żłobków, klubów dziecięcych lub dziennych opiekunów (nie więcej niż 400 zł na jedno dziecko) oraz 80% kosztów utworzenia nowego miejsca opieki (nie więcej niż 5 tys. zł na jedno miejsce).

Szczegółowe warunki konkursu dla uczelni (moduł IV)  i innych podmiotów (moduły I-III) nie są jeszcze ogłoszone. Świadczymy pomoc w pisaniu wniosków do programu Maluch 2015. Zobacz nasze doświadczeniew pisaniu projektów. 

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry