14 lipca wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy. Najważniejsze zmiany dotyczą bezpieczeństwa przeciwpożarowego (zaostrzenie przepisów), warunków sanitarnych w łazienkach dla dzieci (doprecyzowanie przepisów), wentylacji pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci (nowe przepisy).
Do żłobków lub klubów dziecięcych utworzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

Osoby, które noszą się z zamiarem otworzenia nowej placówki dla małych dzieci lub grupy żłobkowej w przedszkolu lub punkcie przedszkolnym zapraszamy na szkolenie 21 lipca w Warszawie – zobacz szczegóły. 

AKTUALNOŚCI

REKOMENDUJEMY

do góry